English version

 Programul Cercetare de Excelenta - CEEX

Proiectul de cercetare-dezvoltare


Metodologii si instrumente pentru proiectarea nano-electronica automata - nEDA
Contract 9 CEEX I 03 / 06.10.2005

 • Rezumat

 • Obiective

 • Durata

 • Proiecte complementare

 • Parteneri

 • Contact

 • Acces restrans

 • Anunturi importante

 •  


  Rezumat

  Proiectul propus are un puternic caracter inter- si multi-disciplinar fiind asociat platformei tehnologice europene de nanoelectronică (www.cordis.lu/ist/eniac) Domeniului de cercetare Proiectarea Electronică Automată - EDA este crucial pentru progresul nanoelectronicii şi se bazează pe ariile interdisciplinare: „Scientific Computing in Electrical Engineering – SCEE” şi „Computational Science and Engineering - CSE". În consecinţă, aici trebuie acţionat pentru a obţine progresul dorit în nanoelectronică. Metodele de cercetare avute în vedere sunt: teoria, simularea cu calculatorul şi experimentul, iar activităţile nu se rezumă doar la cercetare, ci în mod organic sunt cuprinse şi formarea şi inovarea la cel mai înalt nivel. Proiectul propus face parte organică dintr-o serie coerentă de proiecte europene complementare referitoare la nanoelectronică, încheiate, în curs de desfaşurare sau în competiţie. Prezentul proiect de cercetare urmăreşte atragerea şi formarea tinerilor doctoranzi români în domeniul dezvoltării de noi instrumente EDA cu aplicaţie în nanoelectronică (în condiţiile în care celelalte proiecte permit finanţarea doar a cercetătorilor străini, care îşi fac doctoratul în România). Un alt efect aşteptat este cel de structurare la nivel naţional prin acţiuni suport a comunităţii ştiinţifice a cercetătorilor interesaţi în dezvoltarea de instrumente EDA, creşterea competitivităţii industriei româneşti de dezvoltare software high-tech (EDA) şi accesul ei la platforma tehnologică ENIAC şi la FP7. Fără un consistent efort de cercetare, formare şi transfer tehnologic nu se poate imagina realizarea acestui deziderat. Proiectul va dezvolta rezervorul EDA de modele, teorii, metode şi tehnici noi. Fiecare proiect din serie are un rol specific, iar în plus sinergia dintre ele adaugă o valoare suplimentară, de exemplu prin folosirea rezultatelor experimentale ale unui proiect în celelalte sau prin îmbinarea cercetării cu formarea doctorală. Cercetarea urmăreşte dezvoltarea în colaborare cu partenerii noştri europeni a unor modele matematice adecvate, scheme numerice şi implementarea lor într-o platformă software de demonstraţie - numită nEDA, dedicată problemelor complexe de nanoelectronică. Platforma va permite simularea cuplată a dispozitivelor semiconductoare, interconexiunilor, circuitelor, campului electromagnetic, şi a efectelor termice, toate într-un cadru conceptual unitar. Platforma nEDA va permite de asemenea şi comparaţia între rezultatele simulării şi cele ale măsurătorilor, cu scopul de a valida noile metodologii dezvoltate, folosind structuri de test bine alese. Rezultatul studiilor pe platformă nEDA va fi o nouă metodologie verificată experimental de extragere automată a modelelor compacte ale nano-blocurilor funcţionale din RFIC, valabile până la frecvenţe de 66 GHz. Aceasta va fi implementată prin instrumente software capabile să genereze automat modele SPICE pornind de la descrierea fizică (layout), luând în considerare efecte care până în prezent sunt neglijate. În acest fel cercetarea contribuie la naşterea următoarei generaţii a tehnologiilor de proiectare nanoelectronică, robuste şi eficiente, de verificare a proiectelor şi micşorare a timpului şi a costului proiectării.


  Obiective

  Proiectul complex propus are o serie de obiective cu caracter ştiinţific, tehnic, economic şi social, toate în acord cu obiectivele platformei PT5, ale programului naţional CEEX, dar şi cu strategiile programelor cadru europene de cercetare, strategia naţională în domeniu şi a instituţiilor participante (vezi de asemenea secţiunile 2, 7 si 8). Din punct de vedere ştiinţific, obiectivul principal constă în dezvoltarea teoriilor, metodelor, tehnicilor şi modelelor necesare realizării noii generaţii de instrumente de proiectare electronică automată. Se au în vedere mai ales instrumentele de verificare fizică, a integritaţii semnalelor, de extragere a parametrilor concentraţi (R, L, C), dar şi de aproximare finită a elementelor cu parametri distribuiţi prin modelare electromagnetică şi reducerea ordinului, precum şi instrumentele de optimizare.

  Durata

  Perioada de desfasurare a proiectului este 6 octombrie 2005 - 6 iulie 2008


  Proiecte complementare

  CODESTAR
  COMSON
  CHAMELEON
  EST3


  Parteneri

   
  Coordonator Universitatea  POLITEHNICA din Bucuresti,

  Centrul de Inginerie Electrica Asistata de Calculator (UPB/CIEAC/LMN)

  Partener 1 Universitatea tehnica din Cluj-Napoca (UTCN)
  Partener 2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi (ROFI)
  Partener 3 Societatea Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare (IPA-CV)